top of page

Wat is een groepsopstelling?:

Een groepsopstelling is een vorm van een familieopstelling waarin er samengekomen wordt met een groep mensen waarvan een enkeling ook een vraag wilt inbrengen en anderen die komen representeren. 

Gedurende een groepsopstelling zijn er dus verschillende rollen waarin je kunt deelnemen. Hieronder worden deze rollen toegelicht. 

Vraaginbrenger

Wanneer je een vraag inbrengt, begeleid ik jou als therapeut voor-, gedurende- en na de familieopstelling. 

Voorafgaand de groepsopstelling hebben we een intakegesprek waarin een genogram gemaakt wordt van jouw gezin/familiesysteem. Aan de hand van het genogram en jouw hulpvraag creëren we een verlangen- of een symptoom die opgesteld wordt tijdens de groepsopstelling. Dit allemaal gebeurt in overleg. 

Representant

Als representant vertegenwoordig je iemand of iets uit het familiesysteem van de vraaginbrenger. Als representant geef je gedurende de opstelling informatie over gevoelens de behoefte om te bewegen. Door de interactie tussen vraaginbrenger en representanten wordt de onderliggende dynamiek getoond van de hulpvraag van de vraaginbrenger.

bottom of page