top of page

Wat is een familieopstelling en / of systemisch werk?

 

Als mens worden we geboren in een familiesysteem, dat onlosmakelijk met elkaar verbonden is. We leren in onze vroege jeugd door onze opvoeding- en in relatie tot onze ouders- en grootouders bepaalde gedragingen en patronen aan. Door ingrijpende gebeurtenissen in het leven van het kind- en gehele gezinssysteem kan de balans in het familiesysteem uit evenwicht raken. Daar kunnen kinderen- en ook volwassenen in het latere leven last van ondervinden.

 

Het doel van systemisch werk is om vanuit symptomen op persoonlijk vlak de onderliggende dynamiek zichtbaar te maken. Een familieopstelling is een therapievorm binnen het systemisch werk die wordt gebruikt om deze dynamiek van het systeem, de familie, zichtbaar te maken.

 

 

Wie zijn de grondleggers van systemisch werk?

 

De grondleggers van systemisch werk zijn psychotherapeut Bert Hellinger en hoogleraar en psycholoog Franz Ruppert.

 

Psychotherapeut Bert Hellinger heeft de familieopstelling ontwikkeld, waarbij representanten hun familiesysteem representeren door middel van fysieke opstellingen van familieleden en /of andere relevante elementen. Dit kan helpen om verborgen dynamieken en patronen in het familiesysteem bewust te maken en inzicht te krijgen in hoe deze van invloed kunnen zijn op iemands leven in het heden. Door middel van deze methode kunnen blokkades en verstrikkingen in het familiesysteem worden erkend en kunnen stappen worden genomen om deze los te laten en heling te bevorderen.

Hoogleraar en psycholoog Franz Ruppert richt zich op meergenerationele psychotraumatologie, waarbij hij heeft benadrukt dat trauma niet alleen individueel wordt ervaren, maar ook kan worden doorgegeven aan volgende generaties. Hij heeft een specifieke opstellingsmethode ontwikkeld, bekend als de identiteitsgeoriënteerde psychotraumatheorie en -therapie (IopT), waarbij het verlangen van een persoon wordt opgesteld om inzicht te krijgen in de impact van overgenomen traumagevoelens van vorige generaties en het bevorderen van zelfverantwoordelijkheid en gezonde autonomie. Hierbij wordt aandacht besteed aan delen van de persoonlijkheid die zijn afgesplitst als overlevingsmechanismen in traumasituaties, zoals de clown, criticus, pleaser of perfectionist, en wordt gestreefd naar integratie en heling van deze delen.

 

 

Welke ingrijpende gebeurtenissen zijn van invloed op een individu?

Het familiesysteem raakt uit balans door ingrijpende gebeurtenissen zoals:

  • scheiding,

  • immigratie- en emigratie

  • ziekte- en de dood,

  • oorlog,

  • te moeten vluchten,

  • huiselijk geweld,

  • abortus- en miskramen,

  • familiegeheimen,

  • afgescheiden te zijn van familie.

bottom of page