top of page

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met ons privacy beleid. Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt.

 

Contactgegevens

Apeksha Sherpa

KVK: 86898477
BTW: NL004326730B56

info@apekshasherpa.com

 

 

Bescherming persoonsgegevens

Apeksha Sherpa neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.


Apeksha Sherpa zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.


De persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Apeksha Sherpa verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam,

 • Geslacht,

 • Geboortedatum,

 • Adresgegevens,

 • Telefoonnummer,

 • E-mailadres,

 • Reden voor het aanmelden van een traject (hulpvraag).

 

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

 • Voor het afhandelen van uw betaling middels een factuur,

 • Voor het opzetten van een traject en die met u te delen,

 • Verzenden van onze nieuwsbrief,

 • Contact met u opnemen wegens het uitvoeren van onze dienstverlening,

 • Contact met u opnemen wegens het wijzigen van onze diensten en producten,

 

Door de gegevens te delen geeft u mij toestemming om de gegevens voor deze doelen te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, waaronder het traject.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Kinderen onder de 16 jaar hebben toestemming nodig van gezaghebbende ouders of voogd om de gegevens te verstrekken op de sites die worden verwerkt. Apeksha Sherpa kan niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Hierom is het advies om als ouder- of voogd betrokken te zijn bij de activiteiten die uw kind online uitvoert, zodat er wordt voorkomen dat gegevens van (uw) kinderen verzameld wordt zonder toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat er zonder die toestemming, persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@apekshasherpa.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Social Media

Via Instagram, deel ik mijn aanbod aan trajecten en behandelingen en deel ik foto's. Het is een openbare pagina. U bent vrij om op mijn Instagram pagina een reactie te plaatsen. Hier geldt uw eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van hetgeen u deelt op deze openbare pagina. Lees de privacyverklaring van het Instagram waar ik gebruik van maak om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy/?entry_point=ig_help_center_data_policy_redirect

 

Bewaartermijn

Apeksha Sherpa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. 

 

Rechten
U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, vanaf dat moment zullen wij uw gegevens niet meer verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking waar de toestemming reeds eerder door u voor verleend is.

 

Inzage

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Door een schriftelijk inzage verzoek te doen kunt u inzage krijgen in de gegevens die wij hebben verwerkt van jou. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.


Daarnaast heeft u recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen. Onder schriftelijk wordt verstaan een e-mail.


Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Uw verzoek kunt u mailen naar het volgende e-mailadres: info@apekshasherpa.com.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Apeksha Sherpa neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@apekshasherpa.com.

 

Cookies

Apeksha Sherpa gebruikt geen Cookies, of vergelijkbare technieken.

Wijzigingen
Apeksha Sherpa behoudt te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 

© 2022 by Apeksha Sherpa

Privacy beleid

bottom of page